Raudteetransport

Korraldame nii eraldi vagunite kui ka tervete raudteeveeremite saatmise Balti riikide ja Venemaa, Valgevene, Ukraina, Kasahstani ja Usbekistani vahel.  Kasutades vedude korraldamisel raudtee-, maantee- ja meretranspordi võimalusi  koos laoteenustega suudame pakkuda tõesti toimivaid multimodaalseid kauba transportimise lahendusi.

Pakkume teenuseid:

  • kombineritud maantee-raudtee veod Euroopast Kasahstani, Usbekistani ja Kõrgõzstani
  • ümberlaadimised merekonteineritest ja maantetranspordilt raudteevagunitesse
  • kauba kvaliteedi kontroll
  • transpordi ja tollidokumentide vormistus
  • saadetiste jälgimine

Konteinerrong „Baltika- Transiit“

Liinirong pakub regulaarseid konteinervedusi suurematest Balti sadamatest: Riia (Läti), Muuga (Eesti) ja Klaipeda (Leedu) Kasahstani, Kesk-Aasia riikidesse, Afganistani ja Hiina.

Konteinerrongi eeldusteks on

  • ajaliselt korrapärane saabumine
  • lühikesed tähtajad
  • igapäevane saadetise jälgimine
  • võimalus toimetada kaupa kliendi ukseni
  • tühjade konteinerite tagastus

Liinirong „Viking“

Liinirongiga „Viking“ toimuvad veod Klaipeda ja Odessa sadamate vahel, on  võimalus vedada 20’, 40’ ja 45’ konteinereid, spetsiaalseid konteinereid, treilereid ja veokeid nii nimetatud sadamate vahel kui ka raudteejaamadesse teekonnal läbi Leedu, Valgevene ja Ukraina.

Kontor Riias

Vladimir Kobzarenko
Müük ja veostekorraldamine
Tel.: +371 66117341
Oleg Samotey
Veostekorraldamine/klientideteenindamine
Tel.: +371 66117337
Mob.: +371 26554491